Personvern

A Kværndal Trafikkskole

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring for kvaerndaltrafikkskole.no

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

For øvrig viser vi til A Kværndal Trafikkskole sitt skolereglement/elevavtale og øvrige personvernerklæringer.

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Nettsiden kvaerndaltrafikkskole.no er utviklet av TABS AS som er vår databehandler. Dette reguleres gjennom våre vilkår og databehandleravtale med TABS AS. A Kværndal Trafikkskole er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Opplysningene blir behandlet i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven og EUs personvernforordningen (GDPR).

2. Formålet med behandlingen og hvilke opplysninger vi behandler

For å kunne levere tjenesten til deg, behandler vi informasjon om hvem du er og din bruk av tjenesten. Vi behandler opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer, og informasjon om kjøp og informasjon tilknyttet bruk av tjenesten. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle vår avtale med deg, jf. GDPR artikkel 6 bokstav b.

A Kværndal Trafikkskole benytter administrasjons- og bookingsystemet TABS. I TABS lagres informasjon om navn, e-post, telefonnummer, fødsels- og personnummer, samt informasjon knyttet til kjøreopplæring. Personopplysningene behandles for å kunne oppfylle avtaler om kjøreopplæring med elevene, samt som grunnlag for fakturering.

Cookies (informasjonskapsler)

Som de fleste nettsteder benytter nettsted.no seg av informasjonskapsler for å kunne levere tjenesten, for å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne yte bedre kundeservice. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne. Ved bruk av informasjonskapsler samler vi inn informasjon om hva slags nettleser du bruker, IP-adressen din, hvilken nettleser og operativsystem som benyttes, samt data over besøkte undersider med dato/tidspunkt for besøket.

Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte. Det rettslige behandlingsgrunnlaget for disse er berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f. Hvis du ikke lenger ønsker å samtykke til dette kan du administrere bruken av informasjonskapsler i din nettleser. Det kan du lese mer om her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Benytter cookies som krever samtykke

Dersom du samtykker til det, benytter vi også informasjonskapsler til:
Analyseformål for å hjelpe oss å se hvordan nettsidene våre blir brukt, slik at vi kontinuerlig kan forbedre dem.

Vi bruker:

Markedsføringsformål og for å skreddersy innholdet til hver enkelt bruker.

Vi bruker:

Det rettslige grunnlaget for bruk av slike informasjonskapsler er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 bokstav a. Samtykke innhentes i form av avkrysningsbokser når du kommer inn på nettsiden.

Du kan endre dine preferanser her.

3. Særlig om barns personvern

I tråd med personvernlovgivningen ønsker ikke A Kværndal Trafikkskole å behandle personopplysninger om barn under 13 år uten foresattes samtykke. Dersom det viser seg at vi har behandlet slike personopplysninger, kan du kontakte oss for sletting slik det er beskrevet under punkt 6.

4. Bruk av databehandlere

Virksomhet har inngått en databehandleravtale med TABS AS som behandler personopplysninger på vegne av oss. Vår databehandler kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

5. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Har du spørsmål om hvordan dine personopplysninger blir behandlet – eller ønsker du innsyn, retting eller sletting av data, kan du kontakte oss via e-post post@kvaerndaltrafikkskole.no eller eventuelt per post A Kværndal Trafikkskole, Holmsæterveien 28, 9322 Karlstad.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet.

6. Lagringstid og sletterutiner

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen og trafikkopplæringsforskriften.

7. Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil disse bli publisert på nettsiden 7 dager før endringene iverksettes.

8. Googles annonsetjenester

Du kan lese mer om hvordan Google behandler dine personopplysninger her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personalisere innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser (Chrome, Edge, Safari o.l.), operativsystem (Windows, MacOS o.l.), klikk eller annen relevant interaksjon med reklame, hvilke sider du har sett på og lignende.
Vi foretar kun personalisering av innhold på nettsiden vår hvis du har samtykket. Slikt samtykke kan gis ved innstillinger i pop-up vindu som kommer ved førstegangsbesøk eller når det er lenge siden du har besøkt siden.

Ytterligere personvernsinformasjon

Vår håndtering av personopplysninger


Hensikten

A Kværndal Trafikkskole AS trenger tilgang til personopplysninger for å kunne utføre de tjenestene kundene betaler for. Personopplysninger brukes blant annet for å registrere obligatorisk undervisning hos Vegvesenet, tilrettelegge undervisning samt fakturering og betaling.


Hvilke opplysninger får vi tilgang til

I vårt arbeid får vi tilgang til personalia, informasjon om pårørende, personlige forhold som sperrefrister og førerprøver. Trafikkskolen har kjørebok og applikasjoner som sporer og registrerer all kjøring.
Unntaksvis kan det være ønske om å ta bilder eller video for undervisning eller markedsføring. Dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle, og må godkjennes av elev og foresatt.
Hvordan samler vi inn opplysninger
I hovedsak samles personopplysninger inn ved hjelp av vårt innmeldingsskjema. I tillegg får vi tilgang til informasjon gjennom all kontakt med elever og foresatte, vårt administrasjonsprogram (TABS), automatisk kjørebok (ABAX) og applikasjoner for sporing av biler.


Hvem har tilgang

Ansatte inkl. Faglig leder, regnskapsfirma (B&C Regnskap), leverandør av kjørebok (ABAX), leverandør av administrasjonsverktøy (TABS), leverandør av internkontrollsystem (KUBA).


Hvordan behandles personopplysninger

Alt lagres digitalt gjennom våre leverandører og lokalt på pc. Noe lagres også fysisk; som regnskap, opplæringskort. Alt digitalt er passordbeskyttet, all informasjon som lagres fysisk lagres innelåst.
Trafikkskolens ansatte inkl. Faglig leder har en selvpålagt taushetsplikt.
Trafikkskolen er pålagt å lagre regnskap, elevfortegnelser og opplæringskort i 5 år. Opplysninger kan oppbevares lengre. Eldre opplysninger oppbevares i Holmsætervn. 28. Elevfortegnelser og avsluttede opplæringskort for inneværende år oppbevares innelåst ved trafikkskolens lokaler i Rustavn. 8. Destruering av fysisk oppbevarte personopplysninger vil bli gjort ved makulering.

Den som er registrert har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses eller motsette seg visse former for behandling av opplysninger.

Ved behandling av personopplysninger i strid med personvernreglene har den registrerte rett til å klage til datatilsynet.

Dersom du har spørsmål om vår håndtering av personopplysninger er det bare å ta kontakt.

Kommende kurs

4.1.1 Bilkjøringens risiko (Personbil)

5. august / Trafikkskolen, Fagerlidal 6, 9325 Bardufoss / 1 780,00

4.1.1 Bilkjøringens risiko (Personbil automat)

5. august / Trafikkskolen, Fagerlidal 6, 9325 Bardufoss / 1 780,00

Forbikjøringskurs (Personbil)

5. august / Trafikkskolen, Fagerlidal 6, 9325 Bardufoss / 890,00

Forbikjøringskurs (Personbil automat)

5. august / Trafikkskolen, Fagerlidal 6, 9325 Bardufoss / 890,00

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

A Kværndal Trafikkskole ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer