Personvern

A Kværndal Trafikkskole

Behandling av personopplysninger

Personvernerklæring for kvaerndaltrafikkskole.no

Ditt personvern er viktig for A Kværndal Trafikkskole og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i A Kværndal Trafikkskole skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger vi samler inn på denne web-siden, hvordan opplysningene brukes og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg blir registrert her. For øvrig viser vi til A Kværndal Trafikkskole sitt skolereglement/elevavtale og øvrige personvernerklæringer.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i A Kværndal Trafikkskole er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres i virksomheten. Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på post@kvaerndaltrafikkskole.no.

Generelt om behandling av personopplysninger knyttet til trafikkopplæring

Trafikkskoler behandler en rekke personopplysninger om sine elever for å kunne yte trafikkopplæring i tråd med forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. En trafikkskole behandler blant annet informasjon om navn, e-post, telefonnummer, fødsels- og personnummer, samt informasjon knyttet til kjøreopplæringen, herunder informasjon om gjennomført obligatorisk opplæring. Opplysningene lagres i 5 år for å oppfylle krav i forskrift, samt lagringsforpliktelser etter regnskaps- og bokføringslov

A Kværndal Trafikkskole benytter administrasjons- og bookingsystemet TABS. I TABS lagres informasjon om navn, e-post, telefonnummer, fødsels- og personnummer, samt informasjon knyttet til kjøreopplæring. Personopplysningene behandles for å kunne oppfylle avtaler om kjøreopplæring med elevene, samt som grunnlag for fakturering.

Om personopplysninger som registreres på denne web-siden

Denne websiden er utviklet av TABS AS for A Kværndal Trafikkskole.

Informasjon som vises på websiden og/eller som du registrerer på websiden er knyttet til kundeforholdet mellom deg og A Kværndal Trafikkskole, og opplysninger og annen informasjon du måtte angi på denne websiden videreformidles til A Kværndal Trafikkskole.

Det er A Kværndal Trafikkskole som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger som du registrerer på denne web-siden.

For å kunne levere denne tjenesten, for å tilby en best mulig brukeropplevelse til deg og for å kunne tilby support, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Vi behandler informasjon om hva slags nettleser du bruker, IP-adressen din, landingsside og besøkshistorikk.

Som de fleste nettsteder benytter websiden seg av informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne. Websiden bruker informasjonskapsler til statistikk, i den hensikt å kunne gjøre nettsidene våre enda mer brukervennlige.

I informasjonskapslene lagres IP-adresse, hvilken nettleser og operativsystem som benyttes, samt data over besøkte undersider med dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren.

Ved å bruke websiden samtykker du til at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Hvis du ikke ønsker å samtykke til dette, kan du administrere bruken av informasjonskapsler i din nettleser.

Det kan du lese mer om her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger som du har registrert på denne websiden vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Personopplysninger som du har registrert på denne siden vil vi dele med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter, med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

A Kværndal Trafikkskole inngår databehandleravtale med alle virksomheter som på våre vegne behandler personopplysninger du har registrert på kvaerndaltrafikkskole.no. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som du har registrert på kvaerndaltrafikkskole.no lagres på servere i Norge og Europa. Det lagres ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.

Rettigheter

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere. I tillegg har du rett til dataportabilitet.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge at A Kværndal Trafikkskole må slette personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.

Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@kvaerndaltrafikkskole.no eller eventuelt per post til A Kværndal Trafikkskole, Holmsæterveien 28, 9322 Karlstad.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Informasjon fra A Kværndal Trafikkskole

Vår håndtering av personopplysninger


Hensikten

A Kværndal Trafikkskole AS trenger tilgang til personopplysninger for å kunne utføre de tjenestene kundene betaler for. Personopplysninger brukes blant annet for å registrere obligatorisk undervisning hos Vegvesenet, tilrettelegge undervisning samt fakturering og betaling.


Hvilke opplysninger får vi tilgang til

I vårt arbeid får vi tilgang til personalia, informasjon om pårørende, personlige forhold som sperrefrister og førerprøver. Trafikkskolen har kjørebok og applikasjoner som sporer og registrerer all kjøring.
Unntaksvis kan det være ønske om å ta bilder eller video for undervisning eller markedsføring. Dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle, og må godkjennes av elev og foresatt.
Hvordan samler vi inn opplysninger
I hovedsak samles personopplysninger inn ved hjelp av vårt innmeldingsskjema. I tillegg får vi tilgang til informasjon gjennom all kontakt med elever og foresatte, vårt administrasjonsprogram (TABS), automatisk kjørebok (ABAX) og applikasjoner for sporing av biler.


Hvem har tilgang

Ansatte inkl. Faglig leder, regnskapsfirma (B&C Regnskap), leverandør av kjørebok (ABAX), leverandør av administrasjonsverktøy (TABS), leverandør av internkontrollsystem (KUBA).


Hvordan behandles personopplysninger

Alt lagres digitalt gjennom våre leverandører og lokalt på pc. Noe lagres også fysisk; som regnskap, opplæringskort. Alt digitalt er passordbeskyttet, all informasjon som lagres fysisk lagres innelåst.
Trafikkskolens ansatte inkl. Faglig leder har en selvpålagt taushetsplikt.
Trafikkskolen er pålagt å lagre regnskap, elevfortegnelser og opplæringskort i 5 år. Opplysninger kan oppbevares lengre. Eldre opplysninger oppbevares i Holmsætervn. 28. Elevfortegnelser og avsluttede opplæringskort for inneværende år oppbevares innelåst ved trafikkskolens lokaler i Rustavn. 8. Destruering av fysisk oppbevarte personopplysninger vil bli gjort ved makulering.

Den som er registrert har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses eller motsette seg visse former for behandling av opplysninger.

Ved behandling av personopplysninger i strid med personvernreglene har den registrerte rett til å klage til datatilsynet.

Dersom du har spørsmål om vår håndtering av personopplysninger er det bare å ta kontakt.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personvern.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker kvaerndaltrafikkskole.no. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at A Kværndal Trafikkskole kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn